Toertochten voor racefiets

Oude elkenraderweg 1, Gulpen +.jpg

Er worden 8 racefiets toertochten met verschillende lengte en moeilijkheidsgraad aangeboden.
Per route zijn er bij de voorinschrijving max. 2.000 deelnamebewijzen beschikbaar.
In totaal zullen niet meer dan 15.000 startbewijzen worden uitgegeven.
12.000 Startbewijzen zijn beschikbaar in de voorinschrijving, 3.000 startbewijzen worden gereserveerd voor de dag inschrijving.
Voorinschrijving is mogelijk van 1 januari 2017 tot en met 21 mei 2017.
Op 22 mei sluit de individuele voorinschrijving en is alleen nog op 09 en 10 juni dag inschrijving mogelijk. 
Vanaf 31 mei 2017 zijn GPX bestanden beschikbaar.

Lichtblauw 56 km   510 hoogtemeters routekaart en hellingen
Blauw 90 km   631 hoogtemeters routekaart en hellingen
Donker Blauw 115 km   969 hoogtemeters routekaart en hellingen
Lichtgeel 109 km 1730 hoogtemeters routekaart en hellingen
Geel 149 km 2258 hoogtemeters routekaart en hellingen
Lichtrood 140 km 1349 hoogtemeters routekaart en hellingen
Rood 173 km 1740 hoogtemeters routekaart en hellingen
Oranje 219 / 252 km 2617 / 3008 hoogtemeters routekaart en hellingen

Alle routes gaan over een nieuw, verkeersluw en toeristisch aantrekkelijk parcours.
De routes zijn op 10 juni 2017 duidelijk met pijlborden gemarkeerd.
Na elke +/- 35 km is er een servicepost met water of sportdrank, foerage, dames- en herentoiletten en technische en medische service.

Lichtblauwe Lus, 56 km - 510 hoogtemeters

Deze afstand is in 2016 geintroduceerd in het Hago Limburgs Mooiste programma. Speciaal voor mensen die een langere afstand met veel heuvels niet kunnen of willen fietsen, maar toch de HLM beleving willen meemaken.
De route door Zuid-Limburg voert naar de pleisterplaats Meerssen en van daar weer terug naar Heerlen. De Lichtblauwe Lus is de lichtste variant van HLM en is in feite de Blauwe Lus met een afkorting. In de Lichtblauwe Lus zitten zes hellingen.
Start tussen 09.00 en 11.00 uur. U moet de blauwe pijlen en aanwijzingen volgen.

Blauwe Lus, 90 km - 631 hoogtemeters

Deze tocht voert naar het gezellige servicepunt in Meerssen op het marktplein voor de schitterende basiliek. Daarna gaat de tocht noordelijk naar de natuurgebieden in Onderbanken. Een klein uitstapje over de grens brengt de fietsers bij de tweede servicepost, de rustieke Etzenrader Mühle in het natuurgebied bij Gangelt. In de Schinveldse bossen zult u zich aan de regels van Natuurmonumenten moeten houden, omdat de route voert door het beschermde leefgebied van Schotse Hooglanders. In de Blauwe Lus zitten 8 lichte hellingen, waarvan na 44 km. de Schatsberg misshien de meeste zweetdruppels zal opleveren. 
Start tussen 08.00 en 11.00 uur. U moet de blauwe pijlen en aanwijzingen volgen.

Donkerblauwe Lus - 115 km - 969 hoogtemeters

Deze tocht is gelijk aan de Blauwe lus met een extra lus door het natuurgebied nabij Teveren in Duitsland. Nadat nabij Kerkrade weer de grens wordt overgestoken, volgt nog een fraai stuk door de Anstelvallei met een beklimming langs Gaia Zoo. In totaal zitten in de Donkerblauwe Lus 18 niet al te moeilijke hellingen.
Start tussen 08.00 en 11.00 uur. U moet de blauwe pijlen en aanwijzingen volgen.

Lichtgele Lus - 109 km - 1730 hoogtemeters

De Lichtgele lus is een relatief korte route, maar vanwege 18 stevige heuvels met totaal 1730 hoogtemeters toch behoorlijk zwaar. De route ligt in het heuvelland van Zuid-Limburg en het grensgebied van België en Duitsland. Na de eerste servicelaats in Gulpen wijkt de Lichtgele Lus af van haar grote broertje de Gele Lus, omdat Lichtgeel het servicepunt Noorbeek overslaat en rechtstreeks, via een stuk door België, naar Vaals koerst. In de Lichtgele Lus zitten 16 hellingen, waaronder twee hellingen in België die niet eerder in Limburgs Mooiste werden opgenomen. Ook de Vaalserberg vanuit Gemmenich en de beklimmingen in Duitsland met o.a. de Lemierser Berg mogen er zijn. Er zijn servicepunten in Gulpen en in Vaals.
Start tussen 08.00 en 11.00 uur. U moet de geel/zwarte pijlbordjes en aanwijzingen volgen.

Gele Lus - 149 km - 2258 hoogtemeters

De Gele Lus is voor een groot deel gelijk aan de Lichtgele lus, maar voegt daar een extra stuk naar het servicepunt Noorbeek aan toe. Dat houdt o.m. in dat zij als extraatje de Schilberg en de Loorberg, beide in Slenaken, beklimmen. Totaal krijgen de deelnemers liefst 22 hellingen voorgeschoteld.
Start tussen 07.00 uur en 11.00 uur. U moet de geel/zwarte pijlbordjes en aanwijzingen volgen.

Lichtrode Lus - 140 km - 1349 hoogtemeters

De Lichtrode Lus loopt door Zuid-Limburg en Belgisch Limburg. De route wisselt delen met hellingen af met lange stukke vlak. In feite is het de Rode Lus met een aantal afkortingen, waardoor servicepunt Gulpen wegvalt. De deelnemers moeten dus onderweg goed op de aanwijsborden letten. In de Lichtrode Lus zitten 14 hellingen, waarvan er twee in België liggen.
Start tussen 07.00 uur en 10.00 uur. U moet de rode pijlen en aanwijzingen volgen.

Rode Lus - 173 km - 1740 hoogtemeters

De Rode Lus voert door Zuid-Limburg en Belgisch Limburg. De Rode Lus is van oudsher de meest populaire rit, maar sinds de afstand is verlengd naar ruim 170 km is de belangstelling voor deze tocht iets afgenomen en wijken veel deelnemers uit naar de Gele varianten. Dat is ook nodig omdat wij in België maximaal 2.000 deelnemers mogen laten rijden.
De Rode Lus is gelijk aan de Lichtrode Lus met daaraan wat extra kilometers en hellingen toegevoegd. De servicepunten liggen in Gulpen, Mesch, Smeermaas (België) en Meerssen.
Vooral in Nederlands Limburg liggen de 24 te beklimmen hellingen. De twee hellingen in België, de Rue du Garage in Eben Emael en de Muizenberg bij Kanne, zijn nog nooite in Limburgs Mooiste opgenomen. In Belgisch Limburg voert de route kilometers lang over mooie, autovrije fietswegen langs het Albertkanaal en de Maas.
Start tussen 06.00 en 10.00 uur. U moet de rode pijlen en aanwijzingen volgen.

Oranje Route - 219 / 252 km - 2617 / 3008  hoogtemeters

De Oranje Route is een combinatie van een deel van de Gele Lus en een deel van de Rode Lus. Een extreem zware uitdaging, alleen voor de aller sterksten die 3.000, en waarschijnlijk méér, hoogtemeters kunnen wegtrappen.
De eerste 140 kilometer volgt de Oranje Route de Rode Lus of de Lichtrode Lus. Door een keuze te maken tusssen Lichtrood of Rood, rijden de deelnemers Oranje Route of 219 km, of  252 km.. Na het servicepunt in Meerssen gaan de deelnemers de Gele pijlen volgen richting Noorbeek en Vaals. In de Oranje Route zitten 34 beklimmingen.  De servicepunten zijn  Gulpen, Mesch, Smeermaas, Meersen, Noorbeek, Vaals en de finish in Heerlen. De lichtere variant van Oranje (219 km) telt liefst 10 beklimmingen minder en mist het eerste servicepunt in Gulpen. Start tussen 06.00 en 07.00 uur.


instagram
Twitter  Facebook
Nieuwsbriefnieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld je aan voor onze nieuwsbrief.