Veel gestelde vragen (en antwoorden)

Kan ik van route wisselen?

Tot het sluiten van de voorinschrijving (31 mei) kunt u uw route wisselen door een mail te sturen naar .

Indien de voorinschrijving gesloten is, kan het wisselen van route alleen nog op de vrijdag en zaterdag van het evenement op het evenemententerrein bij het inschrijfbureau.

Zijn er daginschrijvingen?

Voor elke afstand zijn er daginschrijvingen. Deze zijn op het evenemententerrein, burg. van Grunsvenplein te koop. Op de vrijdag van 14 – 21 uur bij de daginschrijvingen voor de Fiets-deelnemers. Hier is 1 kassa geopend die zowel voor Fiets-deelnemers als RUN-deelnemers bestemd is. Op zaterdag van 12 – 20 uur is de kassa voor RUN-deelnemers geopend in de shop van Hago Limburgs Mooiste, ook op het evenemententerrein gelegen. Op de zondag is de dagkassa vanaf 09:30 geopend tot een half uur voor de start van de desbetreffende afstand.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

De online inschrijving is definitief en bij eventuele annulering kan geen inschrijfgeld worden terug gestort. Wel kan je tegelijk met de online inschrijving voor € 2,50 een annuleringsdekking regelen. Deze dekking geeft tot en met 24 mei recht op restitutie van het volledige inschrijfgeld indien je alsnog verhinderd bent. Ná 24 mei is restitutie niet meer mogelijk.

Kan ik de startdocumenten laten opsturen?

Startdocumenten kunnen niet opgestuurd worden. Afhalen kan op vrijdag 05 juni van 14 – 21 uur, zaterdag 06 juni van 06.30 – 18 uur en op zondag 07 juni vanaf 09.00 uur tot een half uur voor de start.

Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen?

Tot en met 31 mei is dit mogelijk door het doorgeven van de gegevens van deze deelnemer via .

Indien de voorinschrijving gesloten is, kan alleen nog op vrijdag 05 juni, zaterdag 06 juni of zondag 07 juni op het evenemententerrein bij het inschrijfbureau de inschrijving worden omgezet tegen inlevering van de oorspronkelijke startdocumenten.

Hoe verloopt de procedure teaminschrijving?

  • Ga naar “team inschrijven”
  • Kies de knop “Aanmelden”
  • Vul het inschrijfformulier in
  • Klik op “Aanmelden”

Na korte tijd krijg je van de organisatie een toegangscode voor de inschrijfpagina.
Voor het geval je na de eerste handeling terecht komt op een pagina “Inloggen” en er dan al gevraagd wordt naar een toegangscode moet je via de knop “<Terug” de pagina opzoeken “Aanmelden”.

Hoe verloopt de procedure als de teaminschrijving is voltooid?

Het team moet bij het einde voorinschrijving teams uit tenminste 5 personen bestaan.
Tot aan sluiting voorinschrijving bestaat de gelegenheid personen toe te voegen of wijzigingen in het team aan te brengen. Meteen na sluiting voorinschrijving worden de startdocumenten gemaakt en wordt de factuur verzonden.
De startdocumenten kunnen vanaf vrijdag 05 juni afgehaald worden. Op zondag 07 juni staan de documenten klaar in het vip-Paviljoen.

Hoe, waar en wanneer kunnen de startdocumenten in Heerlen worden opgehaald?

Afhalen van de startdocumenten kan op de start- en finishlocatie (burg. van Grunsvenplein), tevens evenementenplein, bij het inschrijfbureau. Het noemen van jouw achternaam en postcode is voldoende. Afhalen kan op vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 06.30 uur – 18.00 uur en op zondag vanaf 09.00 uur tot een half uur voor de start

Kan ik ook de startdocumenten van vrienden of familie ophalen?

Dat is mogelijk. Het noemen van de achternaam en voornaam is voldoende.