Veel gestelde vragen (en antwoorden)

Wanneer is de Obvion RUN 2020?

De oorspronkelijke datum van 07 juni is vanwege Corona verplaatst naar 01 november 2020.

Ik stond ingeschreven voor 07 juni. Schuift dit automatisch door naar 01 november?

Indien je voor de RUN van 07 juni ingeschreven had zonder annuleringsdekking, wordt je automatisch doorgeschoven naar 01 november en sta je dus ingeschreven.

Deelnemers die bij de inschrijving van 07 juni wel een annuleringsdekking hadden afgesloten, dienen opnieuw in te schrijven.

Zijn er daginschrijvingen?

Voor elke afstand zijn daginschrijvingen. Deze zijn op de startlocatie te koop tot een half uur voor de start van de desbetreffende afstand.

I.v.m. eventuele maatregelen van overheid en RIVM is het mogelijk dat wij het aanbieden van daginschrijvingen moeten aanpassen.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

De online inschrijving is definitief en bij eventuele annulering kan geen inschrijfgeld worden terug gestort. Wel kan je tegelijk met de online inschrijving voor € 2,50 een annuleringsdekking regelen. Deze dekking geeft tot en met 18 oktober recht op restitutie van het volledige inschrijfgeld indien je alsnog verhinderd bent. Ná 18 oktober is restitutie niet meer mogelijk.

Kan ik de startdocumenten laten opsturen?

Startdocumenten kunnen niet opgestuurd worden. Afhalen kan op zondag 01 november vanaf 09.00 uur tot een half uur voor de start.

Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen?

Tot en met 25 oktober is dit mogelijk door het doorgeven van de gegevens van deze deelnemer via .

Indien de voorinschrijving gesloten is, kan alleen nog op zondag 01 november op de startlocatie bij het inschrijfbureau de inschrijving worden omgezet.

Hoe verloopt de procedure teaminschrijving?

  • Ga naar “team inschrijven”
  • Kies de knop “Aanmelden”
  • Vul het inschrijfformulier in
  • Klik op “Aanmelden”

Na korte tijd krijg je van de organisatie een toegangscode voor de inschrijfpagina.
Voor het geval je na de eerste handeling terecht komt op een pagina “Inloggen” en er dan al gevraagd wordt naar een toegangscode moet je via de knop “<Terug” de pagina opzoeken “Aanmelden”.

Hoe verloopt de procedure als de teaminschrijving is voltooid?

Het team moet bij het einde voorinschrijving teams uit tenminste 5 personen bestaan.
Tot aan sluiting voorinschrijving, 18 oktober 2020, bestaat de gelegenheid personen toe te voegen of wijzigingen in het team aan te brengen. Meteen na sluiting voorinschrijving worden de startdocumenten gemaakt en wordt de factuur verzonden.
De startdocumenten staan op zondag 01 november staan klaar.

Hoe, waar en wanneer kunnen de startdocumenten in Heerlen worden opgehaald?

Afhalen van de startdocumenten kan op de start- en finishlocatie bij het inschrijfbureau. Het noemen van jouw startnummer en achternaam is voldoende. Afhalen kan op zondag 01 november vanaf 09.00 uur tot een half uur voor de start.

Kan ik ook de startdocumenten van vrienden of familie ophalen?

Dat is mogelijk. Het noemen van de achternaam en startnummer is voldoende.