Inschrijven is mogelijk vanaf 01 januari 2024!!

Toelichting (english on the right)

Belangrijk voor een geldige inschrijving is:

 • Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 • Vul een kloppend, persoonlijk emailadres in. Dit wordt gebruikt voor de bevestiging van de inschrijving en belangrijke informatie over het evenement.

Én:

 • Inschrijvingen tot en met 28 april ontvangen gepersonaliseerde startdocumenten.
 • Inschrijvingen ná 28 april ontvangen neutrale startdocumenten zonder naam en afstand.
 • Tot en met 28 april kan men zelf wijzigingen aanbrengen in de inschrijving.
 • Er gelden speciale vroegboek kortingen. Hoe eerder je inschrijft, hoe meer korting je ontvangt!
 • De voorinschrijving sluit op 19 mei. Op 24 en 25 mei kan je nog gebruik maken van de dag-inschrijving op het evenemententerrein.

 

Collectief inschrijven

Wil je met meerdere personen tegelijk inschrijven, klik aan het einde van jouw inschrijving, voordat je gaat betalen, op Deelnemer toevoegen. Vul de gevraagde gegevens in van de andere persoon/personen en klik daarna op betalen. Let op! Een collectieve inschrijving moet binnen 15 minuten worden afgerond, anders vervalt deze.

Ben je met 05 of meer personen? Maak dan gebruik van het Team-inschrijfformulier.

Vragen?

Neem contact met ons op via [email protected]

Registration is possible from 01 January!!

Explanation

Important for a valid registration is:

 • Fields marked with a * are required.
 • Fill out a correct, personal email address. This is used to confirm the registration and important mailing about the event.

Also:

 • Registrations until 28. April will receive personalized starting documents. Registrations after 28. April will receive neutral starting documents without name and distance.
 • Until 28. April you can make changes to the registration yourself.
 • Special early booking discounts apply. The sooner you register, the higher the discount.
 • Pre-registration closes on 19. May. On 24 and 25 May you can still use the day registration at the event site.

Register collectively

Do you want to register more participants, click on Add participant at the end of your own registration before you pay. Enter the requested information of the other person (s) and then click on pay. Pay attention! A collective registration must be completed within 15 minutes.

Questions?

Please contact us at [email protected]

Jesse, hieronder de code voor het iframe van inschrijven .nl plakken. Daarna kun je deze regel eventueel verwijderen