Toelichting (english below/right)

Belangrijk voor een geldige inschrijving is:

 • Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 • Vul een kloppend, persoonlijk emailadres in. Dit wordt gebruikt voor de bevestiging van de inschrijving, belangrijke informatie over het evenement en eventuele registratie in de Vebego Limburgs Mooiste app.

Én:

 • Inschrijvingen vóór 01 mei ontvangen gepersonaliseerde startdocumenten en kunnen ervoor kiezen om de documenten te laten opsturen.
 • Inschrijvingen ná 01 mei ontvangen neutrale startdocumenten. Deze kunnen niet meer opgestuurd worden.
 • Tot en met 01 mei kan men zelf wijzigingen aanbrengen in de inschrijving. Ná 01 mei kan dit alleen door een mail naar de organisatie te sturen.
 • Tot en met 01 mei geldt een speciaal voorinschrijf-tarief !KLIK HIER
 • De voorinschrijving sluit op 05 juni. Op 10 en 11 juni kan je nog gebruik maken van de daginschrijving op het evenemententerrein.

 

Collectief inschrijven

Wil je met meerdere personen tegelijk inschrijven, klik aan het einde van jouw inschrijving, voordat je gaat betalen, op Deelnemer toevoegen. Vul de gevraagde gegevens in van de andere persoon/personen en klik daarna op betalen. Let op! Een collectieve inschrijving moet binnen 15 minuten worden afgerond, anders vervalt deze.

Vragen?

Neem contact met ons op via info@limburgsmooiste.nl

Explanation

Important for a valid registration is:

 • Fields marked with a * are required.
 • Fill out a correct, personal email address. This is used to confirm the registration, mailing about the event and possible registration in the Vebego Limburgs Mooiste app.

Also:

 • Registrations before 01 May will receive personalized starting documents and can choose to have the documents sent to them. Registrations after May 1 will receive neutral starting documents. These can no longer be sent.
 • Until May 1, you can make changes to the registration yourself. After May 1, this is only possible by sending an email to the organization.
 • A special pre-registration rate applies until 1 May! CLICK HERE
 • Pre-registration closes on 05 June. On 10 and 11 June you can still use the day registration at the event site.

 

Register collectively

Do you want to register more participants, click on Add participant at the end of your own registration before you pay. Enter the requested information of the other person (s) and then click on pay. Pay attention! A collective registration must be completed within 15 minutes.

Questions?

Please contact us at info@limburgsmooiste.nl

Jesse, hieronder de code voor het iframe van inschrijven .nl plakken. Daarna kun je deze regel eventueel verwijderen