Inschrijven is mogelijk vanaf 01 januari 2023!!

Toelichting (english right)

Belangrijk voor een geldige inschrijving is:

 • Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 • Vul een kloppend, persoonlijk emailadres in. Dit wordt gebruikt voor de bevestiging van de inschrijving, belangrijke informatie over het evenement en eventuele registratie in de Vebego Limburgs Mooiste app.

Én:

 • Inschrijvingen tot en met 07 mei ontvangen gepersonaliseerde startdocumenten.
 • Inschrijvingen ná 07 mei ontvangen neutrale startdocumenten zonder naam en afstand.
 • Tot en met 07 mei kan men zelf wijzigingen aanbrengen in de inschrijving.
 • Tot en met 01 mei gelden speciale voorinschrijf-tarieven !KLIK HIER
 • De voorinschrijving sluit op 28 mei. Op 02 en 03 juni kan je nog gebruik maken van de dag-inschrijving op het evenemententerrein.

 

Collectief inschrijven

Wil je met meerdere personen tegelijk inschrijven, klik aan het einde van jouw inschrijving, voordat je gaat betalen, op Deelnemer toevoegen. Vul de gevraagde gegevens in van de andere persoon/personen en klik daarna op betalen. Let op! Een collectieve inschrijving moet binnen 15 minuten worden afgerond, anders vervalt deze.

Ben je met 05 of meer personen? Maak dan gebruik van het Team-inschrijfformulier.

Vragen?

Neem contact met ons op via info@limburgsmooiste.nl

Registration is possible from 01 January!!

Explanation

Important for a valid registration is:

 • Fields marked with a * are required.
 • Fill out a correct, personal email address. This is used to confirm the registration, mailing about the event and possible registration in the Vebego Limburgs Mooiste app.

Also:

 • Registrations until 07. May will receive personalized starting documents. Registrations after 07. May will receive neutral starting documents without name and distance.
 • Until 07. May you can make changes to the registration yourself.
 • A special pre-registration rate applies until 30. April! CLICK HERE
 • Pre-registration closes on 28. May. On 02 and 03 June you can still use the day registration at the event site.

Register collectively

Do you want to register more participants, click on Add participant at the end of your own registration before you pay. Enter the requested information of the other person (s) and then click on pay. Pay attention! A collective registration must be completed within 15 minutes.

Questions?

Please contact us at info@limburgsmooiste.nl

Jesse, hieronder de code voor het iframe van inschrijven .nl plakken. Daarna kun je deze regel eventueel verwijderen