Veel gestelde vragen (en antwoorden)

 • Wanneer is Limburgs Mooist 2019?
  Op vrijdag, zaterdag en zondag 14-15-16 juni 2019. De toertochten voor de fietsers worden gereden op zaterdag 15 juni. De hardlopers komen op zondag 16 juni aan hun trekken.
 • Mag er een volgwagen meerijden voor onze wielerploeg?
  Het is niet toegstaan met auto's deelnemers te volgen. Veel wegen zijn voor gemotoriseerd verkeer gesloten.
 • Kan ik van route wisselen?
  Tot het sluiten van de voorinschrijving kan je je route wisselen door een mail te sturen naar info@limburgsmooiste.nl.
  Indien de voorinschrijving gesloten is, kan het wisselen van route alleen nog op de vrijdag en zaterdag van het evenement op het evenemententerrein. De deelnemer meldt zich dan bij het inschrijfbureau waar nieuwe startdocumenten worden aangemaakt. De kosten zijn € 5,-.
 • Hoe verloopt de betaling van de inschrijving?
  De betaling van het inschrijfgeld vindt plaats via een automatische incasso.
 • Het incasseren van het inschrijfgeld is niet gelukt. Wat nu?
  Je krijgt van de organisatie een bericht. Je moet de betaling nu zelf regelen door overmaking van het inschrijfgeld op NL44 RABO 0122.429.850 tnv Stichting Grand Ballon. Vermeld daarbij je naam en referentienummer. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden is de inschrijving niet geldig.
 • Kan ik mijn inschrijving annuleren?
  De online inschrijving is definitief en kan niet worden geannuleerd. Wel kan je tegelijk met de online inschrijving een annuleringsverzkering afsluiten. Deze verzekering geeft tot sluiting voorinschrijving recht op restitutie van het volledige inschrijfgeld indien je alsnog verhinderd bent. Ná sluiting voorinschrijving is restitutie niet meer mogelijk.
 • Kan ik de startdocumenten laten opsturen?
  Bij je inschrijving kan je kiezen om je documenten op te laten sturen. Dit kan je in een later stadium, tot aan sluiting voorinschrijving, ook nog aanpassen door een mail te sturen naar info@limburgsmooiste.nl.
   
 • Kan ik een route rijden die al is volgeboekt?
  Indien voor het einde van de voorinschrijving een route vol is, stuur je een email met het verzoek naar info@limburgsmooiste.nl. Je komt dan op een wachtlijst. Het verzoek kan gehonoreerd worden als deelnemers zich voor de betreffende route afmelden.
 • Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen?
  Tot aan sluiting voorinschrijving is dit mogelijk door het doorgeven van de gegevens van deze deelnemer via info@limburgsmooiste.nl.
  Indien de voorinschrijving gesloten is, kan alleen nog op de vrijdag en zaterdag van het evenement op het evenemententerrein bij het inschrijfbureau de inschrijving worden omgezet tegen inlevering van de oorspronkelijke startdocumenten. Voor het omzetten van een inschrijving worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht omdat vanaf die datum de startpakketten al in productie zijn.
   
 • Hoe verloopt de procedure teaminschrijving?
  Ga naar team inschrijven
  Kies de knop “Aanmelden”
  Vul het inschrijfformulier in
  Klik op “Aanmelden”
  Na korte tijd krijg je van de organisatie een toegangscode voor de inschrijfpagina.
  Voor het geval je na de eerste handeling terecht komt op een pagina “Inloggen” en er dan al gevraagd wordt naar een toegangscode moet je via de knop “<Terug” de pagina opzoeken “Aanmelden”.
 • Hoe verloopt de procedure als de teaminschrijving is voltooid?
  Het team moet bij het einde voorinschrijving teams uit tenminste 10 personen bestaan.
  Tot aan sluiting voorinschrijvinge bestaat de gelegenheid personen toe te voegen of wijzigingen in het team aan te brengen. Meteen na sluiting voorinschrijving worden de startdocumenten gemaakt en wordt de factuur verzonden.
  De startdocumenten worden verzonden naar de contactpersoon van het team.
 • Wanneer worden de startdocumenten toegestuurd na individuele voorinschrijving?
  Heb je bij de individuele voorinschrijving gekozen voor “Toezenden startdocumenten”, dan worden de documenten verzonden naar het bij de inschrijving opgegeven adres.
 • Wat te doen als ik ben verhuisd?
  Geef het nieuwe adres vóór sluiting voorinschrijving door aan info@limburgsmooiste.nl.
 • Kunnen de startdocumenten van meerdere deelnemers in één enveloppe verstuurd worden?
  De inschrijving en verzending van startdocumenten is geautomatiseerd. Wij kunnen geen startdocumenten van verschillende deelnemers samenvoegen.
  Groepen van 10 of meer deelnemers kunnen gebruik maken van team inschrijving. Bij team inschrijving wordt een andere procedure gevolgd en worden alle startdocumenten samen verzonden.
 • Hoe, waar en wanneer kunnen de startdocumenten in Heerlen worden opgehaald?
  Afhalen van de startdocumenten kan op de start- en finishlocatie (burg. van Grunsvenplein) bij het inschrijfbureau. Het noemen van jouw achternaam en postcode is voldoende. Afhalen kan op vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 06.30 uur – 11.00 uur.
 • Kan ik ook de startdocumenten van vrienden of familie ophalen?
  Dat is mogelijk. Het noemen van de achternaam en postcode is voldoende. Het inschrijfbureau is geopend op vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 06.30 uur – 11.00 uur.
 • Ik heb net voor het evenement nog steeds mijn startdocumenten niet ontvangen. Wat nu?
  Controleer op de inschrijfbevestiging of je voor verzenden hebt gekozen en of het opgegeven adres correct is ingevuld. Blijven de startdocumenten zoek, meld je dan op vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur of op zaterdag van 06.30 uur – 11.00 uur bij de servicebalie in het inschrijfbureau. Wij verstrekken dan nieuwe documenten.
 • Kan ik een NTFU dagverzekering voor mijn fiets afsluiten?
  Heb je de verzekering niet geregeld bij de voorinschrijving, stuur dan vóór sluiting voorinschrijving een email met het verzoek naar info@limburgsmooiste.nl . De kosten bedragen € 4,50 en worden via een automatische incasso verrekend.
 • Kan ik de routes van HLM downloaden  voor mijn navigatie of als GPX/S?
  Enkele dagen voor het evenement kunnen de routes gedownload worden. Op het laatste moment kunnen er nog wijzigingen aan de route zijn. Daarom adviseren wij om dit zo dicht mogelijk op het evenement te doen.  
instagram
NTFU erkend
Twitter  Facebook
Nieuwsbriefnieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld je aan voor onze nieuwsbrief.