Veel gestelde vragen (en antwoorden) over de impact van Corona (vanaf 22 april)

Waarom gaan Hago Limburgs Mooiste Zuid en de Obvion RUN niet door in het weekend van 5 - 7 juni 2020?

Op 21 april j.l. heeft de overheid samen met het RIVM besloten dat vergunningsplichtige evenementen tot 1 september niet mogen plaatsvinden. HLM Zuid en de Obvion RUN stonden gepland in het weekend van 5-7 juni 2020. Dit valt binnen de bovengenoemde periode.

En nu?

Intern zijn wij druk bezig met het bekijken, bespreken en beoordelen van de verschillende mogelijke scenario’s voor zowel HLM Zuid als de Obvion RUN. Welk scenario het gaat worden is nu nog niet duidelijk en sterk afhankelijk van verschillende (externe) factoren. Wij zijn druk in overleg met onze  sponsoren, vergunningverleners, veiligheidsregio, leveranciers, om samen te kijken of een grootschalig evenement op een later tijdstip dit jaar wel nog kan plaats vinden. Uiteraard houden wij hierbij ook weer de berichtgeving van het RIVM en de overheid nauwlettend in de gaten en zullen adequaat reageren als daar aanleiding toe is.  

Gaat Hago Limburgs Mooiste Noord wel door?

Vooralsnog gaat HLM Noord, op zaterdag 26 september 2020, wel door. Indien noodzakelijk, zullen wij ook hier gepaste maatregelen moeten nemen.

Krijg ik mijn inschrijfgeld terug?

Momenteel zijn wij druk bezig met het uitwerken van de verschillende mogelijke scenario’s.Welk scenario het gaat worden is nu nog niet duidelijk en sterk afhankelijk van verschillende (externe) factoren. Wij zijn druk in overleg met onze  sponsoren, vergunningverleners, veiligheidsregio, leveranciers, om samen te kijken of een grootschalig evenement op een later tijdstip dit jaar wel nog kan plaats vinden. Uiteraard houden wij hierbij ook weer de berichtgeving van het RIVM en de overheid nauwlettend in de gaten en zullen adequaat reageren als daar aanleiding toe is.